Απολογισμός 6ου έτους θητείας Θ.Καββαδά (δελτίο τύπου)