ΔΣ με τηλεδιάσκεψη την Κυριακή 20/02

Μεγανήσι: 16/02/2022
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Αρ. πρ.: 718
Δημοτικό Συμβούλιο
Συνεδρίαση : 04η /2022

Πληρ: Μάντζαρης Πάνος

Τηλ: 2645 361 315
ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου
κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων
κοινοποίηση: Π/Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που θα γίνει τις 20 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00
με την μέθοδο της «τηλεδιάσκεψης» σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α΄(55/11-
03-2020) «Κετεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την
διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού» και κατά τις προβλέψεις
της παρ.5 του άρθρου 67 της παρ.1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 και της παρ.1 του
άρθρου 184 του Ν.4365/2019, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

η
1. 1 Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.
(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος)
Η
2. 1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος)
3. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού
Δ΄ Τρίμηνο έτους 2021.
(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος)
4. Έγκριση Εκμίσθωσης Δημοτικού Αναψυκτηρίου στη θέση «Ρόκα» οικισμού
Σπαρτοχωρίου.
(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος)
5. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την εκπροσώπηση του Δήμου Μεγανησίου
στη συγκρότηση του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος)

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ