«ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», μια νέα χρήσιμη υπηρεσία.

Με τον τίτλο «Μεταφορές Μεγανησίου» ανοίγει μια νέα επιχείρηση φτερά. Πρόκειται για υπηρεσίες μεταφορικές από και προς το Μεγανήσι, από μικροδουλειές μέχρι και μεγαλύτερες μεταφορές. Είναι μια από τις δουλειές που έλειπε και πιστεύουμε ότι θα εξυπηρετήσει πολύ τους Μεγανησιώτες.

Υπεύθυνος ο Πανόπουλος Νίκος, γαμπρός Μεγανησιώτης (σύζ. Κατερίνας Κατωπόδη «Κουτσέλου») .

Τηλέφωνα επικοινωνίας  κιν: 6980021936, σταθ.:2645306046