Στον Δήμο παραχωρεί με την διαθήκη του το σπίτι του ο Θ.Μπεκόπουλος