«Όψεις της ιστορίας του Ελληνικού Τεκτονισμού»- ένα κριτικό σχόλιο.