Ανακοίνωση Αριστερής Πρωτοβουλίας για την κινητοποίηση στο Άκτιο