Η Λευκάδα και το Μεγανήσι εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό (15%) δασωμένων αγρών στην Ελλάδα