Βράβευση για την «Φαιναρέτη» και την Μαρία Δάγλα

(Πηγή: MeganisiLife)

Με μεγάλη μας χαρά και τιμή αποδεχθήκαμε το βραβείο μας στα Bravο Sustainability Awards 2022! Η διάκριση αφορά τον Πυλώνα Bravo Society για το Κέντρο Ημέρας της Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας (περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές)!

Σας ευχαριστούμε για τη ψήφο και την εμπιστοσύνη σας!

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό να συμβάλλει ενεργά στην αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών περιγεννητικής φροντίδας στην Ελλάδα. Μέσω καινοτόμων και εξειδικευμένων παρεμβάσεων στο πεδίο των υπηρεσιών μαιευτικής φροντίδας και ψυχολογικής υποστήριξης η ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ στοχεύει στην προαγωγή της υγείας της εγκύου, λεχωίδας και νέας μητέρας, του νεογνού/βρέφους και της ευρύτερης οικογένειας. Κύρια επιδίωξή μας είναι η υιοθέτηση ορθών πρακτικών όπως ο φυσιολογικός τοκετός και ο μητρικός θηλασμός καθώς και η προετοιμασία για τη γονεϊκότητα, η έγκαιρη ανίχνευση, η παρέμβαση, η θεραπεία και η μείωση των μακροχρόνιων επιπτώσεων των περιγεννητικών ψυχικών διαταραχών σε όλη την οικογένεια.

Η ΑμΚΕ ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ υλοποίησε και λειτουργεί, από τον Δεκέμβριο του 2008, το πρώτο εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας για τη Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας (Περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές) στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, το Κέντρο Ημέρας έχει εξυπηρετήσει πάνω από δέκα χιλιάδες έγκυες, λεχωίδες και τις οικογένειες τους, για ζητήματα που άπτονται της προαγωγής της περιγεννητικής ψυχικής υγείας.