Δεν θα γίνει αύριο το πρωινό δρομολόγιο φέρι-μποτ

West Ferry
maritime company
F/B CAPTAIN ARISTIDIS

ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ


Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023


Λόγω αναμονής έκδοσης νέου πιστοποιητικού Π.Γ.Ε το πρωινό δρομολόγιο την Πέμπτη
19 Ιανουαρίου 2023 από Νυδρί 07:00 και 07:35 από Σπήλια δεν θα εκτελεστεί.