Δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη 8 Φλεβάρη, όπου θα συζητηθούν και οι αιτήσεις της Αντιπολίτευσης για τους οικονομικούς ελέγχους.