5η συνεδρίαση ΔΣ με τροποποιήσεις Τεχν. Προγράμματος και Προϋπολογισμού