Ιατρικές εξετάσεις υπό την αιγίδα Ομίλου Δράσης και Δήμου τον Απρίλη.