Στον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων οι αλιείς βιντζότρατας