Διάβημα Μεγανησιωτών – Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Κατωμέρι