1040 Μεγανησιώτες, δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της απογραφής