11ο Summer School από την Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας στην Λευκάδα