Επίσκεψη των μαθητών σε ελαιοτριβείο και μουσείο ελιάς.