Συμμετοχή των σχολείων Μεγανησίου για την φλόγα των Special Olympics