Σεμινάριο Stand-up comedy με τον Γιάννη Λάζαρη στην ARTηρία