Συμμετοχή του Σ.Ε.Μ. στην παγκόσμια έκθεση τουρισμού στο Βερολίνο.