Ανακοίνωση-Ενημέρωση.

Από το γυμνάσιο -λύκειο Μεγανησίου.

Σας ενημερώνουμε ότι χτές 7-12-2010 έγινε μειοδοτικός διαγωνισμός για προμήθειες διαδραστικών συστημάτων (υπολογιστής,διαδραστικός πίνακας,βιντεοπροβολέας)

.Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην εταιρία MULTIRAMA ΑΕΒΕ,που μειοδότησε με το ποσό των 1.611,30 ευρω.Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και η ανώτερη τιμή διάθεσης ήταν 3.300 ευρω.

Ο διευθυντής Αντρέας Πολίτης.

Μεγανήσι 8 Δεκεμβρίου 2010.