Ανάκληση της επίμαχης ΚΥΑ ζητά το Νομαρχιακό Συμβούλιο

 

Μία από τις τελευταίες αποφάσεις που πάρθηκαν από το νομαρχιακό συμβούλιο ήταν αυτή που ζητείται  να γίνει  άμεσα ανάκληση της  Κοινής Υπουργικής Απόφασης  και αφορά τη «Γη υψηλής παραγωγικότητας». Η απόφαση είναι η παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ : Απόφαση για την Κ.Υ.Α. 168040 ( ΦΕΚ 15528 Β΄ / 07-09-2010 ) « Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας » .

Το Σώμα έλαβε υπόψη του την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος , Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής – Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 168040 ( ΦΕΚ 15528 Β΄ / 07-09-2010 ) « Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας » και συγκεκριμένα το άρθρο 3 παρ. ε , σύμφωνα με το οποίο «…χαρακτηρίζεται ως Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας ζώνη περιμέτρου 300 μέτρων που γειτνιάζει με προστατευόμενη περιοχή , αφού ως γειτνιάζουσα συνιστά ρυθμιστική ζώνη διαφύλαξης της όμορης προστατευόμενης περιοχής και με την απόλυτη προστασία αυτής της Αγροτικής Γης επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η ομαλή εναλλαγή τοπίων αλλά και η προστασία των προστατευόμενων περιοχών…»
Με την παραπάνω Κ.Υ.Α. και σύμφωνα με το μέγεθος της Λευκάδας , η ζώνη αυτή περιλαμβάνει όλη την Ανατολική Ακτή της Λευκάδας και περιμετρικά των νησιών Μεγανησίου , Καλάμου και Καστού .
Η Κ.Υ.Α. αυτή αναστέλλει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια , δημιουργεί προβλήματα σε ιδιοκτησίες και ιδιοκτήτες και έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενα νομοθετήματα , τα οποία έδιναν την δυνατότητα ανάπτυξης , με ειδικούς όρους , αυτών των περιοχών.

Ύστερα από τα παραπάνω το Νομαρχιακό Συμβούλιο Λευκάδας ομόφωνα εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την Κ.Υ.Α. 168040 ( ΦΕΚ 15528 Β΄ / 07-09-2010 ) « Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας » και ζητά την άμεση ανάκληση της , γιατί θεωρεί ότι με την απόφαση αυτή τίθεται σε μαρασμό η οικονομική ανάπτυξη του Νομού μας .

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΛΑΒΕ ΑΡΙΘΜΟ 92 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Σ.               ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

16.12.2010

 

(Πηγή: www.lefkadapress.gr)