Στα θρανία οι αιρετοί!

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διοργανώνει, με φορέα υλοποίησης την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Επιμορφωτική Hμερίδα για τους νεοεκλεγέντες Δημοτικούς Συμβούλους, με θέμα «τη μετάβαση στη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας», τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010, στη Λευκάδα,(Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας).

Την επιμορφωτική συνάντηση  θα παρακολουθήσουν νεοεκλεγέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι από τη Λευκάδα.

Η Hμερίδα πραγματοποιείται, στο πλαίσιο του «Προγράμματος Επιμόρφωσης Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων για τη μετάβαση στη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013», από τις 4 έως και τις 21 Δεκεμβρίου 2010.

Στόχος των Επιμορφωτικών Ημερίδων είναι η ενημέρωση και επιμόρφωση των αιρετών Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβούλων που εκλέχθηκαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τα πρώτα αναγκαία βήματα για την επιτυχή μετάβαση στη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Κατά τη διάρκεια της Επιμορφωτικής Ημερίδας θα γίνουν εισηγήσεις από,  εμπειρογνώμονες και στελέχη της  ΕΕΤΑΑ, για θέματα που αφορούν :

  • στους τομείς άσκησης πολιτικής και το ρόλο του Δημοτικού Συμβούλου,

  • στις Δημόσιες Τοπικές Πολιτικές,

  • στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, την Οργάνωση και τους Πόρους,

  • στην Ενδοδημοτική Αποκέντρωση και Τοπική Διακυβέρνηση.

Στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) μπορείτε να βρείτε όλο το υλικό του Προγράμματος.

16.12.2010

(ΠΗΓΗ: www.lefkadapress.gr)