Πρόγραμμα ημερίδας της ΕΕΤΑΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα, Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας

 

Πρόγραμμα

09:30  – 10:00  

Προσέλευση συμμετεχόντων

10:00 – 11:00   

Τομείς άσκησης πολιτικής και ο ρόλος του Δημοτικού Συμβούλου: από το όραμα στη καθημερινή δράση

Εισηγητής : Γεώργιος Δανόπουλος, Νομικός Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ

 Συζήτηση

11:00 – 12:00

 

Δημόσιες Τοπικές Πολιτικές

Εισηγήτρια : Βασιλική Βάσσου, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Συζήτηση

12:00 – 12:30

Διάλειμμα

 

 

12 :30 – 14 :30 

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός, Οργάνωση και Πόροι

Εισηγητές: Δρ. Κωνσταντίνος Γάκης, Δρ Επιχειρησιακής Έρευνας

Στέφανος Χατζιάρας, Στέλεχος ΕΕΤΑΑ

Συζήτηση

14 :30 – 15 :30

 

 

 

 

 

Ενδοδημοτική Αποκέντρωση και Τοπική Διακυβέρνηση

Εισηγήτρια: Μαρία Σαπέλα, Στέλεχος ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.     

Συζήτηση

15 :30 

Ελαφρύ Γεύμα