Νέα τιμολόγια ΔΕΗ

Αρχές Ιανουαρίου τίθενται σε εφαρμογή τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ τα οποία επιβαρύνουν τις μικρές καταναλώσεις και κάνουν έκπτωση στις μεγαλύτερες. Την ίδια ώρα οι χρεώσεις ανά κιλοβατώρα για τις επιμέρους κατηγορίες καταναλωτών δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Οι μεταβολές στις τιμές, αναλόγως την κατανάλωση, θα έχουν ως εξής:

•Από 0 – 800 κιλοβατώρες αύξηση 13,7 %.

•Από 801-1000 kwh αύξηση 2,6 %.

•Από 1001-1200 kwh αύξηση 2,7 %.

•Από 1201-1600 kwh αύξηση επίσης 2,7 %.

•Από 1601-2000 kwh αύξηση 1,6 %.

•Από 2001-3000 kwh μείωση 4,4 %.

•Από 3001 kwh και πάνω, μείωση 13,8 %.

Tα αγροτικά τιμολόγια αυξάνονται κατά 5 % ενώ μειώσεις τιμών προβλέπονται για τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Οι μικρότερες (με ισχύ εγκαταστάσεων έως 25 κιλοβάτ) θα δεχθούν μειώσεις 7 και 5,9 % αντίστοιχα, οι μικρομεσαίες (ισχύς 25 έως 250 κιλοβάτ) μειώσεις 4,3 % στο εμπορικό και αυξήσεις 6.1 % στο βιομηχανικό τιμολόγιο ενώ οι μεγαλύτερες εξ αυτών μειώσεις 18,4 % και 13,5 % αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι το 50% της κατανάλωσης είναι νυχτερινή.

(Πηγή: www.alfavita.gr)