Πρόγραμμα «Ελλάδα»

Η υποστήριξη των ορεινών και νησιωτικών δήμων και η καταπολέμηση της ανεργίας βρίσκονται στην κορυφή των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ελλάδα», ύψους 4 δισ. ευρώ που θα διοχετευτούν για την ανάπτυξη της περιφέρειας τα επόμενα πέντε χρόνια (2011-2015) και έχουν θεσμοθετηθεί με την έναρξη του «Καλλικράτη».

Τα χρήματα αυτά, που θα είναι κατά κύριο λόγο εθνικοί πόροι, θα αντληθούν από τους πόρους των δήμων και το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων και θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση έργων που θα αφορούν τους τομείς:

-Οδική ασφάλεια.

-Επιχειρηματικότητα με τη συνεργασία δήμων και περιφερειών με τον ιδιωτικό τομέα.

-Ηλεκτρονική διακυβέρνση.

-Κατάρτιση και διά βίου μάθηση.

-Μείωση της ανεργίας.

-Υποστήριξη ορεινών και νησιωτικών δήμων.

-Ενίσχυση του εθελοντισμού.

-Εικαστικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού χώρου.

(Πηγή: www.enet.gr)

Να σημειώσουμε ότι το «Ελλάδα» είναι στην ουσία ο μετασχηματισμός του πρώην προγράμματος «Θησέας», και λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή παρακρατώντας πόρους από τους Δήμους και χρηματοδοτώντας κατόπιν από το «κοινό ταμείο» που δημιουργείται, συγκεκριμένες δράσεις και υποδομές.