Εγκύκλιος άμεσων ενεργειών νέων Δήμων

Οι άμεσες ενέργειες των νυν δημοτικών αρχών για την οργάνωση και λειτουργία των νέων Δήμων, σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΚΕ, www.kedke.eu ,απ’ όπου και η πηγή.