Η φάτνη των Αγ. Αποστόλων

Μια μεγάλη αναπαράσταση φάτνης (φωτογραφίες)  έχει στηθεί στο προαύλιο του Ι.Ν. Αγ.Αποστόλων στο Κατωμέρι, η οποία μάλιστα θα φωτίζεται τη νύχτα. Πάντα δραστήριος ο πατέρας  Ε. Αρώνης, ομόρφηνε έτσι την εκκλησιά και έδωσε τον απαραίτητο για τις ημέρες θρησκευτικό τόνο. Μπράβο!