2 Ιανουαρίου το ποδαρικό για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο

Την Κυριακή 2/1/2011 , στις 11:00, θα πραγματοπιηθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο στο Κατωμέρι.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (αρ.64, εισηγ: ο δημ.συμβουλος κος Κονιδάρης Αθανάσιος)

2. Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής (αρ.74, εισηγ: ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Δ.Σ.)