Ανακοίνωση Ελλ. Στατιστικής Αρχής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

3/2/2011

Εν όψει της Διενέργειας των Γενικών Απογραφών κτηρίων και πληθυσμού – κατοικιών 2010-2011, η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα χρειαστεί έναν τομεάρχη για το Δήμο Μεγανησίου.

Εν όψει της Διενέργειας των Γενικών Απογραφών κτηρίων και πληθυσμού – κατοικιών 2010-2011, η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα χρειαστεί έναν τομεάρχη για το Δήμο Μεγανησίου.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που καθορίζει τα προσόντα για την συμμετοχή των τομεαρχών στην απογραφή, καθώς και η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα

www.statistics.gr

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας της Ελ. ΣΤΑΤ.

Σύντομα θα ακολουθήσει από την Ελ.ΣΤΑΤ. πρόσκληση ενδιαφέροντος και για απογραφείς

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr)