Νόµος για την τουριστική κατοικία

Πακέτο νοµοθετικών ρυθµίσεων για το άνοιγµα της αγοράς της τουριστικής κατοικίας στην Ελλάδα και τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας και των επενδύσεων στον τουριστικό τοµέα ετοιµάζει το υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού. Οπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού Παύλος Γερουλάνος, στο στάδιο της ολοκλήρωσής τους βρίσκονται ήδη δύο διαφορετικά νοµοσχέδια. Το πρώτο, το οποίο καταρτίζεται σε συνεργασία και µε το υπουργείο Περιβάλλοντος, αφορά την τουριστική κατοικία, ενώ µέχρι τον Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί και ένα δεύτερο νοµοσχέδιο για το τουριστικό… fast track πουθα προβλέπει την απλοποίηση των διαδικασιών για τη δηµιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά και των επενδύσεων στο τουριστικό κοµµάτι. Ειδικότερα, όσον αφορά το κεφάλαιο της τουριστικής κατοικίας, στόχος του υπουργείου είναι να ανοίξει ο δρόµος για την κατασκευή και στη χώρα µας των πρώτων ιδιωτικών τουριστικών καταλυµάτων µόνιµης κατοικίας. Με το νοµοσχέδιο που καταρτίζεται, θα δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης τουριστικής κατοικίας υψηλών προδιαγραφών, σε περιοχές που έχουν αυτήν την ικανότητα, είτε σε συνδυασµό µε ξενοδοχειακές υποδοµές πολυτελείας είτε αυτόνοµα υπό την προϋπόθεση ότι οι κατοικίες θα πάρουν τη θέση παλαιών ξενοδοχειακών µονάδων που θα αποσυρθούν.

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ αναµένεται να καλύψει ένα σηµαντικό κενό στην «παλέτα» του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για το άνοιγµα της συγκεκριµένης αγοράς στη χώρα µας παραµένει η ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισµό, που εκκρεµεί τα τελευταία χρόνια στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε τον κ. Π. Γερουλάνο, υπάρχουν ήδη διαβεβαιώσεις από την πλευρά του ΥΠΕΚΑ ότι το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισµό θα είναι έτοιµο έως τον ερχόµενο Ιούνιο. 

ΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ όπου θα γίνουν οι επενδύσεις της τουριστικής κατοικίας, σύµφωνα µε τα διάφορα σενάρια που εξετάζονται από τα συναρµόδια υπουργεία, θα πρέπει να είναι ενιαίες και µεγαλύτερες των 300 στρεµµάτων. Μεταξύ άλλων, θα παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής τουριστικών κατοικιών (ως τµήµα των τουριστικών επενδύσεων που ήδη προβλέπονται) σε υφιστάµενες τουριστικές εγκαταστάσεις της ΕΤΑ, καθώς και σε ιδιωτικές εκτάσεις άνω των 300 στρεµµάτων, οι οποίες θα χωροθετηθούν από το ΥΠΕΚΑ και θα θεωρούνται κατάλληλες για τη δηµιουργία τουριστικών υποδοµών. 

Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ στις συγκεκριµένες εκτάσεις εξετάζεται να είναι 0,2, ενώ το 65% των κατα σκευών που πρόκειται να εγκατασταθούν σε αυτές θα αφορά τουριστικές υποδοµές και το 35% παραθεριστικές κατοικίες διαθέσιµες προς πώληση. Αυτόνοµα συγκροτήµατα κατοικιών θα µπορούν να ανεγερθούν σε περιοχές που σήµερα λειτουργούν παλαιά ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, τα οποία θα αποσυρθούν. Πρόκειται ουσιαστικά για την καθιέρωση ενός καινούργιου µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης – στο εξωτερικό υπάρχει ήδη – που θα περιλαµβάνει τη δηµιουργία µόνιµων παραθεριστικών κατοικιών για ξένους και έλληνες τουρίστες, τόσο σε παραθαλάσσιες περιοχές όσο και σε ορεινές.

ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ότι ο ελληνικός τουρισµός εισέρχεται σε τροχιά ανάκαµψης, όχι µόνο για τη φετινή σεζόν αλλά και για τις επόµενες χρονιές, εξέφρασε χθες ο υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Παύλος Γερουλάνος, µετά τις τελευταίες επαφές που είχε στις τουριστικές εκθέσεις του Βερολίνου και της Μόσχας. Σύµφωνα µε τον κ. Γερουλάνο, η προβολή της χώρας στο εξωτερικόµπαίνει πλέον σε νέα βάση, στην οποία κυρίαρχο ρόλο θα παίζει το ∆ιαδίκτυο. Επίσης,προκρίνεται ηστοχευµένη προσέγγιση των αγορών – στόχων µέσω των κατά τόπους ισχυρών τουρ οπερέιτορ και των δηµοσιογράφων (Fam Trips). Παράλληλα, θα συνεχιστούν η συµµετοχή της χώρας στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και τα τηλεοπτικά σποτ στα µεγάλα δίκτυα.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο εξετάζει τη δηµιουργία κοινού φορέα τουριστικής προβολής και διαφήµισης της χώρας, µε τη συµµετοχή του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (ΣΕΤΕ).

(Πηγή: www.tanea.gr)