«Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας»

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  κ. Λούκα Κατσέλη έχει ήδη αναγγείλει το Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας ύψους 280 εκατ. Ευρώ, στο οποίο θα απασχοληθούν 55.000 άνεργοι σε όλη τη χώρα σε δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα όπως: 

 •       έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων και αθλητικών υποδομών

•        έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας (π.χ. καθαρισμός παραλιών)

 •       ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς,

•        αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος (π.χ. φυτεύσεις σε γειτονίες)

•        αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων

•        διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών

•        προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ κλπ

•        κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία,  διάθεση χρησιμοποιημένου                ρουχισμού

•        εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές

•        οδική ασφάλεια μαθητών

•        σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών

•        έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας κλπ.

 Το Πρόγραμμα αυτό είναι ενταγμένο στο πλαίσιο ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που στόχο έχουν την «επιδότηση της εργασίας» αντί της «επιδότησης της ανεργίας» όπως η ίδια η Υπουργός έχει επανειλημμένα τονίσει.

Ήδη, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες του συγκεκριμένου προγράμματος και ακολουθούν η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Οι συγκεκριμένες προσλήψεις δεν έχουν καμία σχέση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που δεσμεύουν τους ΟΤΑ, και πολύ περισσότερο δεν έχουν σχέση με τον κανόνα «μια πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις» που έχει ήδη θεσπισθεί.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά:

· Ανέργους καταγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ (περιλαμβάνονται και οι έμποροι και λοιποί επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους τα τελευταία 2 έτη),

· Υποαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες – επιστήμονες  και

· Άνεργους νέους  έως 30 ετών.

Οι παραπάνω θα προσλαμβάνονται από φορέα απασχόλησης και θα προωθούνται σε δράσεις κοινωφελούς σκοπού.

 Για την τοποθέτηση των ανέργων στην εργασία ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Προκήρυξη του Προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας από την  Οικεία Περιφέρεια.

Ακολουθεί η υποβολή πρότασης από τους ενδιαφερόμενους φορείς, που έχουν την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια.

H πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσεων, Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης, Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις, Προϋπολογισμός Δράσεων, Αναμενόμενα Αποτελέσματα κ.α.

Η επιλογή των ανέργων γίνεται με διαφανή και αδιάβλητο τρόπο βάσει αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα κριτήρια του Ν. 3250/2004. 

Οι  αποδοχές θα φθάνουν περίπου 625 Ευρώ μηνιαίως, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.

Η κατανομή του ποσού και των θέσεων δε γίνεται μόνο με πληθυσμιακά κριτήρια. Λαμβάνεται υπόψη και το ύψος του ποσοστού ανεργίας.

 Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει γίνει ήδη μια πρώτη πρόβλεψη ύψους 6 εκατ. Ευρώ και 1800 περίπου θέσεις εργασίας.

Για τον σκοπό αυτό ο Βουλευτής του Νομού μας Σπύρος Μοσχόπουλος έχει ήδη συναντηθεί με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  κ. Λούκα Κατσέλη  και σχεδιάζεται συνάντηση τοπικών φορέων σε σύντομο χρονικό διάστημα  με την Υπουργό  στην Κεφαλονιά.

(Πηγή: www.ithacanews.gr)