Μισός αιώνας από την πρώτη πτήση του ανθρώπου στο διάστημα