Δρομολόγια Ferry Boat για τις μέρες του Πάσχα

Πασχαλινά δρομολόγια Ferry Boat «ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΙΙ»

Μ.ΠΕΜΠΤΗ -Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΥΔΡΙ ΣΠΗΛΙΑ ΒΑΘΥ
7:00 7:45 7:30
12:15 13:00
14:00 14:25 14:40
16:00 16:25
19:30 19:55ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΝΥΔΡΙ ΣΠΗΛΙΑ ΒΑΘΥ
7:00 7:45 7:30
12:15 13:00
14:00 14:30 14:45
16:00 16:25ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΝΥΔΡΙ ΣΠΗΛΙΑ ΒΑΘΥ
9:00
9:30
16:30
17:00ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΝΥΔΡΙ ΣΠΗΛΙΑ ΒΑΘΥ
7:30 8:15 8:00
15:30 16:15 16:00
17:00
17:30