Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου: Συνεδρίαση 7η/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

 Δημοτικό Συμβούλιο 

Συνεδρίαση : 7η /2011

Πληρ:Μάντζαρης Πάνος

Τηλ: 2645 361 318

Μεγανήσι: 26 Απριλίου 2011

                                                    Αρ. πρ.: 1348

 ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου

                                                           κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

                                                         κ.κ Προέδρους και Τοπικά Συμβούλια

                                                           ΤΟ.ΣΥ.Ν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις  30/04/11, ημέρα  Σάββατο  και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου ( Κατωμέρι ) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

1. Έγκριση ή μη οικονομικού απολογισμού α΄ τριμήνου  2011.  

                                   (Εισηγητής: η Οικ.Επιτροπή)

2. Απαλλοτρίωση (τελική φάση) στη θέση Βαλαριώ.

                                  (Εισηγητής Τεχνική Υπηρεσία)

3. Διάθεση πίστωσης 38.889,33 ευρώ από λειτουργικές δαπάνες, σε δαπάνες επενδύσεων.

                                   (Εισηγητής: η Οικ.Υπηρεσία

4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

                                                                                         (Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

5. Αίτηση Κατωπόδη Βησσαρίωνα για λογαριασμό ύδρευσης.

6. Αίτηση Δάγλας Ασήμως για διακανονισμό οφειλών  ύδρευσης.

7. Αίτηση Πολίτη Ελένης για λογαριασμό ύδρευσης.

8. Αίτηση Πολίτη Ιωάννη για λογαριασμό ύδρευσης.

                                                                                         (Εισηγητής: ο κος Αντιδήμαρχος)

9. Αίτηση Φερεντίνου Πανογιώργου και άλλων δημοτών  για χαρακτηρισμό δρόμου ως κύριου δημοτικού.                              (Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

10.  Αίτηση Καραγιάννης Βασιλικής για  πραγματοποίηση κοινωνικής εκδήλωσης σε κοινόχρηστο χώρο.                        (Εισηγητής: ο κος Αντιδήμαρχος)

11. Αγορά ακινήτου για εγκατάσταση βιολογικού. (Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

 12. Έπικαιροποίηση κανονιστικής απόφασης χρήσης κοινοχρήστων χώρων

                                                                                         (Εισηγητής: ο κος Αντιδήμαρχος)

 13. Έπικαιροποίηση κανονιστικής απόφασης για την ύδρευση.

                                                                                         (Εισηγητής: ο κος Αντιδήμαρχος)

14. Έγκριση ή μη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μεγανησίου.

                                                                                         (Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος )

15.   Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πλαισίου, μεταξύ του Δήμου, του Ελληνικού Δημοσίου (εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας) και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή θυγατρική αυτής για την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος και συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων και εξουσιοδότηση υπογραφής.

                                                                                         (Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος  )

Οι εισηγήσεις των θεμάτων και λοιπές πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου, στις  εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Για την ακρίβεια

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

Μάντζαρης Π. Πάνος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Βουλευτή Λευκάδας

κ. Αντιπεριφερειάρχη

Πολιτικά κόμματα

Σύλλογος Γον. & Κ.

Σύλλογο Αλιέων

ΜΜΕ

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr)