Απολύσεις μέσω αξιολόγησης στο Δημόσιο

Μηχανισµό αξιολόγησης των περισσότερωναπό 100.000 υπαλλήλων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στήνει η κυβέρνηση, ανοίγοντας τον δρόµο και για απολύσεις σε περίπτωση που δεν κριθούν αποδοτικοί.

Στο µικροσκόπιο του ΑΣΕΠ θα τεθούν το επόµενο διάστηµα οι εργαζόµενοι σε ∆ΕΚΟ, ΝΠΙ∆ και ανώνυµες εταιρείες, προκειµένου να αποφασιστεί εάν θα πάρουν το εισιτήριο µετάταξης στον στενό δηµόσιο τοµέα ή εκείνο της εξόδου από το ∆ηµόσιο, σύµφωνα µετις προβλέψεις του νέου συστήµατος µετατάξεων πουπροωθεί τουπουργείο Εσωτερικών.

Η νέαδιαδικασίαµετατάξεων, που προανήγγειλε χθες ουπουργός ΕσωτερικώνΓιάννης Ραγκούσης, αφορά το πλεονάζον προσωπικό τωνφορέων τουευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που θα µπουν σε διαδικασίαεξυγίανσηςή ιδιωτικοποίησης.

Με τη διαδικασία, η οποία απαντά και στις πιέσεις της τρόικας για απολύσεις εργαζοµένων κυρίως σε ∆ΕΚΟ, θα µπει φρένο στις αθρόες µετατάξεις του πλεονάζοντος προσωπικού από τον ευρύτερο στον στενό δηµόσιο τοµέα– που προσµετρώνται µάλιστα ως προσλήψεις – όπως συνέβη µέχρισήµερα µε τις περιπτώσεις του ΟΣΕκαι των εταιρειών του οµίλου ΟΑΣΑ.

«ΟΧΙ ΤΥΦΛΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ». «Το σύστηµα των τυφλών µετατάξεων βρίσκεται σε µιααντίθεση µε το σύστηµα των αξιοκρατικών προσλήψεων», τόνισε ο κ. Ραγκούσης (στον Βήµα 99,5), υποστηρίζοντας ότι µε το ισχύον σύστηµα µετατάξεων «µπαίνουνστο ∆ηµόσιο όλοι, ανεξαρτήτως αν είναι άξιοι γι’ αυτό».

Περιγράφοντας το επόµενο βήµα για τον τερµατισµό τουφαινοµένου αυτού,ο υπουργόςΕσωτερικών σηµείωσε: «Πρέπει να σταµατήσει αυτό το τυφλόσύστηµα των µετατάξεων, ναµην πάµε στο τυφλό σύστηµα των απολύσεων, αλλά να πάµεσε ένα σύστηµα αξιολόγησης».

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα κρίνονται οι προς µετάταξη υπάλληλοι, εάν είναι ικανοί νασυνεχίσουν να απασχολούνται πλέον σε φορείς του ∆ηµοσίου. «Εάν κάποιος δεν είναι άξιος διότι δεν είναι επιµελής, δεν είναι ευσυνείδητος, δεν είναι συναδελφικά σε σχέση µε τους ανθρώπους µε τους οποίους εργάζεται “εντάξει”,αυτός δεν µπορεί να πει κανείς ότι αυτόµατα πρέπει να συνεχίσει να επιβαρύνει τον έλληνα φορολογούµενο», διευκρίνισε ο κ. Ραγκούσης.

Το έργο της αξιολόγησης θα αναλάβει το ΑΣΕΠ και για τον σκοπό αυτό έχει υπάρξει ήδη συνεννόησητου υπουργού Εσωτερικών µε τον πρόεδρο της ανεξάρτητης αρχής Γιώργο Βέη. «Μόνο η ανεξάρτητη αρχή του ΑΣΕΠ θα µπορούσε να αναλάβει µία τέτοια διαδικασία και να παρέχει τα απαραίτητα αντικειµενικά εχέγγυα ότι αυτές οι διαδικασίες θα οδηγούν στο ποιοτικό αποτέλεσµα που πρέπει», υπογράµµισε ο κ. Ραγκούσης. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ. Στην πράξη όταν κάποιος φορέας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα τίθεται σε εξυγίανση ή αποκρατικοποίηση, θα καθορίζεται το προσωπικό που δεν είναι αναγκαίο. Οι εργαζόµενοι αυτοί θα καλούνται για µετάταξη σε υπηρεσίες του στενού δηµόσιου τοµέα.

Στο σηµείο αυτό τη σκυτάλη θα παίρνει το ΑΣΕΠ, που πρέπει να αποφανθεί για την αποδοτικότητα ή µη του κάθε εργαζοµένου. Βασικά στοιχεία για τον σχηµατισµό της κρίσης τής Αρχής θα αποτελούν οι υπηρεσιακοί φάκελοι των εργαζοµένων, δηλαδή πώς έχουν αξιολογηθεί στη διάρκεια της υπηρεσίας τους, εάν έχουν έρθει αντιµέτωποι µε πειθαρχικά παραπτώµατα και άλλα προβλήµατα.
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Εσωτερικών δεν απέκλειαν και το ενδεχόµενο οι µετατασσόµενοι από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, να περνούν και από διαδικασία προφορικής συνέντευξης, που θα διενεργείται µε συγκεκριµένα κριτήρια από το ΑΣΕΠ, προκειµένου να υπάρξει ολοκληρωµένη εικόνα.

«Εάν από τα στοιχεία αυτά, η Αρχή κρίνει πως ο εργαζόµενος δεν αξίζει να υπηρετεί στο ∆ηµόσιο, τότε δεν θα προχωρά η µετάταξη και θα παραµένει στον φορέα που ήδη απασχολείται», τόνιζαν από το υπουργείο, προσθέτοντας πως στη συνέχεια θα καλείται ο φορέας του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα να αποφασίσει για την τύχη του υπαλλήλου, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόµενο απόλυσης όπως συνέβη µε ορισµένους εργαζοµένους και στην περίπτωση της Ολυµπιακής.

Στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών χαρακτήριζαν τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία πολλαπλής όψης και ανάγνωσης για τη χώρα. «∆εν θα θεωρεί κανείς ότι συνεχίζει στο ∆ηµόσιο ανεξαρτήτως της απόδοσής του, δεν θα χάνονται ικανοί υπάλληλοι, όπως θα συνέβαινε εάν πηγαίναµε σε τυφλές απολύσεις και θα κάνει τους δηµοσίους υπαλλήλους καλύτερους, λειτουργώντας όχι ως ποινή αλλά ως κίνητρο», σχολίαζαν.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΚΑΝΩΝ. «Απαξ και αυτό το σύστηµα εγκατασταθεί, τότε δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι όλοι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό», σηµείωσε και ο υπουργός Εσωτερικών, υποστηρίζοντας εµµέσως πλην σαφώς πως αυτό το σύστηµα θα λειτουργήσει και ως µηχανισµός προστασίας για τους ικανούς υπαλλήλους, οι οποίοι µπορούν να αξιοποιηθούν στο ∆ηµόσιο έχοντας ως εφόδια την προϋπηρεσία και την κατάρτισή τους, αντί να γίνουν προσλήψεις νέων εργαζοµένων σε υπηρεσίες µε ελλείψεις προσωπικού.

«∆εν συζητάµε για απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων», ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, επισηµαίνοντας πως «υπάρχει άλλος τρόπος, πλην των απολύσεων, για πιο ευέλικτο και παραγωγικό κράτος». Ανακοίνωσε ωστόσο πως ανάλογη διαδικασία αξιολόγησης θα ισχύσει και για υπαλλήλους που απασχολούνται σε υπηρεσίες οι οποίες ενδέχεται να καταργηθούν στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» στο κράτος.

(Πηγή: www.tanea.gr)