Διακηρύξεις-δημοπρασίες Δήμου Μεγανησίου

Ο Δήμος Μεγανησίου εξέδοσε τις διακηρύξεις σχετικά με την δημοπρασία χώρων αιγιαλού και παραλίας για την εκμίσθωση θαλασσίων σκαφών αναψυχής και ανάπτυξης ομπρελοκαθισμάτων.

Μπορείτε να τις δείτε αναλυτικά στο site του Δήμου εδώ κι εδώ αντίστοιχα.

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr)