Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου για εποχιακές θέσεις εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ο Δήμος Μεγανησίου, προκειμένου να καλύψει  ανταποδοτικές  και λοιπές εποχιακές ανάγκες (πυρασφάλεια, καθαρισμός ακτών και οικισμών, λιμάνια),

ΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει σχετική αίτηση στο Δήμο μέχρι την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011. Στην αίτηση δύναται να αναφέρεται το είδος της επιθυμητής εργασίας (εκ των προαναφερθέντων).

Πρόσθετες πληροφορίες στον Δήμο (τηλ.26453 61300) ή/και κο Κονιδάρη Παναγιώτη (τηλ: 26450 51200)

    
                                                                              Από το Δήμο

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr)