Δελτίο τύπου Περιφέρειας Ι.Ν.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  

Συνέδριο με θέμα: Σχεδιάζοντας το Μέλλον των Ευρωπαϊκών Νησιών, στην Τήνο 

Θα συμμετάσχει ο Σωτήρης Κουρής, Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης 

  «Σχεδιάζοντας το Μέλλον των Ευρωπαϊκών Νησιών: Προκλήσεις – Νέες Στρατηγικές» είναι το θέμα του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώνει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και που θα γίνει στην Τήνο στις 10 Ιουνίου.

   Στο Συνέδριο αυτό θα συμμετάσχει, για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο Σωτήρης Κουρής, Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

   Εκπρόσωποι νησιωτικών κρατών – μελών και περιφερειών, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, νησιωτικών δικτύων, θα συμμετάσχουν στη διαβούλευση για το μέλλον των Ευρωπαϊκών Νησιών, στο υπό διαμόρφωση πλαίσιο πολιτικών (Πολιτική Συνοχής μετά το 2013 – Ευρώπη 2020).

   Επιπλέον, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν τρία θεματικά εργαστήρια και συγκεκριμένα:

«Νησιά 2020», «Πράσινα Νησιά», «Ποιοτικά Νησιά και Ισων Ευκαιριών».