Ομιλία βουλευτή στην Ολομέλεια για το Κτηματολόγιο

Πατήστε στην ενεργή διεύθυνση (url: http://www.youtube.com/watch?v=kd10GvKg4R0) ώστε να δείτε την ομιλία του βουλευτή κου Μαργέλη που έγινε χθες 8/6/2011 στην Ολομέλεια της Βουλής αναφορικά με την τροπολογία για το Κτηματολόγιο, η οποία ρυθμίζει θέματα και προβλήματα κτηματογράφησης που έχουν δημιουργηθεί στην Λευκάδα καθώς και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η τροπολογία αυτή έχει ενσωματωθεί (άρθρο 24) στον νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος «Θαλάσσια Στρατηγική για την προστασία και διαχείριση των θαλασσίων υδάτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008».