Επικουρικές προσλήψεις στο Νοσοκομείο

Στα πλαίσια της ενίσχυσης του νοσοκομείου με ιατρικό προσωπικό και προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν οι μεγαλύτερες ελλείψεις του, ζητήθηκαν από το υπουργείο Υγείας μέσω του θεσμού των επικουρικών ιατρών (δηλαδή θητεία ενός έτους) προσλήψεις βασικών ειδικοτήτων όπως καρδιολόγου, ακτινολόγου, αναισθησιολόγου  και δευτερευουσών ειδικοτήτων (οδοντιάτρου κλπ) . Δυστυχώς για την Λευκάδα βρέθηκε μόνο μια αναισθησιολόγος , υποψήφια για να έρθει, και κανένας καρδιολόγος ή ακτινολόγος. Αντίθετα θα προσληφθεί οδοντίατρος, οφθαλμίατρος και επιπλέον μικροβιολόγος (ιατρική βιοπαθολογία). Μήπως  συνεχίζονται τα πάθη γι αυτό το νοσοκομείο με ευθύνη αυτή τη φορά αποκλειστικά και μόνο του υπουργείου;  Παρακάτω παραθέτουμε τη σχετική απόφαση της 10/6/2011 του Υπουργείου Υγείας για την πρόσληψη των επικουρικών ιατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Αθήνα, 10/ 6/ 2011
Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 65813
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Πληροφορίες : Μαριάνθη Κατσάνη
Τηλέφωνο : 210 5231 897
ΘΕΜΑ : «ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΤΟΥ Α’ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ & ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.3868/10
2. Την Υ10α/Γ.Π. 114191/17-9-10 (ΦΕΚ 1579/28-9-10 Τεύχος Β’)
3. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΥ (3-4) Γ.Π. οικ. 165470/3012-10 (ΦΕΚ 2091/31-12-10 τεύχος Β’)
4. Του άρθρου 56 και της παρ 4 του άρθρου 59 του ν. 3918/2-3-2011
5. Τις ανάγκες κάλυψης ιατρικής περίθαλψης σε νοσοκομεία ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ.Υ10α/Γ.Π. οικ. 48418/ 2 – 5-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΒΘ-Χ) πρόσκληση ενδιαφέροντος
8. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ.Υ10α/Γ.Π. οικ. 50721/6-5-11 (ΑΔΑ: 4ΑΘ6Θ-ΒΜ) διόρθωση σφάλματος
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
10/6/2011
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάρτηση πίνακα υποψηφίων για πλήρωση θέσεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ Α’ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ, ΤΟΥ ΕΚΑΒ & ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ.

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 55530 18/5/11 55535/18-5-2011 ΓΝ ΛΕΙΑΥΚΑΔΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΚΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 153791 8/12/10 49926/5-5-11 ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 159398 20/12/10 54074/16-5-11 2 ΘΗΤΕΙΕΣ ΣΤΟ
ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΣΙΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6790 19/1/11 52050/11-5-11
3 ΘΗΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΓΝ-ΚΥΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33671 24/3/11 54254/17-5-11 ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κου Υπουργού                     ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
2. Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών
3. Γραφείο κ. Γενικής Δ/ντριας Υγείας
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
5. Δ/νση Προσ. Νομ. Προσώπων , Τμήμα Α΄ (3) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ
ΑΔΑ: 4Α39Θ-ΧΠ

 

(Πηγή: www.lefkadapress.gr)