Το προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο στην Ιθάκη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Σάββατο 25 Ιουνίου συνεδριάζει, στην Ιθάκη, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

 

 

   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων θα συνεδριάσει το προσεχές Σάββατο 25 Ιουνίου, στις 10 το πρωί στο Μορφωτικό Κέντρο του Δήμου Ιθάκης. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  από τον  Περιφερειάρχη για τα  παρακάτω  θέματα:

Α) Λατομεία  Π.Ε  Κέρκυρας

Β) Χ.Υ.Τ.Α.  Π.Ε  Κέρκυρας

Γ)Θέματα  Υγείας  Π.Ι.Ν

Δ) ΠΕ.Σ.Δ.Α.

Ε) Σύσταση  Επιτροπής  για τα  Τ.Ε.Ι.

ΣΤ)Διοικητήριο  Π.Ε Ζακύνθου 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  συμμετοχής  της  Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων  στο  Πρόγραμμα Κοινωφελούς   Εργασίας  του  Υπουργείου  Εργασίας  και  Κοινωνικής  Απασχόλησης, δια μέσου  της  υπογραφής  Μνημονίου   Συνεργασίας  με τους  δυνητικούς  δικαιούχους  του  Προγράμματος.

 Εισηγητής: O Περιφερειάρχης  Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων  Σπύρου. 

ΘΕΜΑ 3ο: Οδυσσειακό  Κέντρο Ιθάκης.

Εισηγητές :  Η θεματική  Αντιπεριφερειάρχης  κα Σαρδελή  Σμαραγδούλα

ΘΕΜΑ 4ο: Βραβείο  «Οδυσσέως – Πηνελόπης 2011»

Εισηγητές :  Η θεματική  Αντιπεριφερειάρχης  κα Σαρδελή  Σμαραγδούλα 

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίσης  της  Α.Π. 7105/19-10-2010 Προγραμματικής  Σύμβασης  Πολιτισμικής   Ανάπτυξης  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Κεφαλληνίας  & Ιθάκης,  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  και του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού.

 Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς & Ιθάκης  κ. Σωτήρης Κουρής. 

ΘΕΜΑ 6ο: Παράταση  συμβάσεων  μίσθωσης  ακινήτων  στα  οποία  στεγάζονται  υπηρεσίες  των  Π.Ε Κεφαλληνίας  & Ιθάκης.

Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς & Ιθάκης  κ. Σωτήρης Κουρής.

ΘΕΜΑ 7ο: Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ) στην Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας & Ιθάκης Α.Ε. (ΕΚΕΚ-ΤΑΚΙ ΑΕ)

Εισηγητής:O Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς & Ιθάκης  κ. Σωτήρης Κουρής.

 ΘΕΜΑ 8ο: Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ) στην Γενική Συνέλευση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΟΤΑ Α.Ε.

Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς & Ιθάκης  κ. Σωτήρης Κουρής.

 ΘΕΜΑ 9ο:´Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων(Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδος ) και των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Αρχεία Νομού Λευκάδος) και έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση από κοινού έργου που αφορά την ταξινόμηση και καταλογογράφηση αρχειακού υλικού του Ελληνικού κράτους περιόδου 1865 έως 1925.

Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας  κ. Θεόδωρος Βερύκιος.

 ΘΕΜΑ 10ο: Χάραξη  γραμμής  αιγιαλού  στην  πολεοδομημένη   περιοχή  του Λαγανά.

Εισηγητής:Ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου  κ. Δ. Μυλωνάς. 

ΘΕΜΑ 11ο: Αναγκαστική  απαλλοτρίωση  ακινήτων  για την  κατασκευή   του έργου « Βελτίωση  Κόμβου Καμάρας  Αγίου Λαζάρου»

Εισηγητής:Ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου  κ. Δ. Μυλωνάς.

ΘΕΜΑ 12ο:Λιμάνια  της  Π.Ι.Ν., καθεστώς  διαχείρισης, ανάγκες , προοπτικές.

Εισηγητής:Ο Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ. Σωτ. Βλάχος.