Τροποποίηση Καταστατικού

 

Το Δ.Σ. του “Μέντη”, με τη συμπλήρωση 35 ετών από την ίδρυση του Συλλόγου, αποφάσισε να προτείνει την τροποποίηση του Καταστατικού, με το σκεπτικό ότι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι όχι απλά επιθυμητός, αλλά και αναγκαίος ένας εκσυγχρονισμός, που θα επιτρέψει στο Σύλλογο να ανταποκριθεί καλύτερα στις σημερινές ανάγκες.

Οι αλλαγές που προτείνουμε κινούνται σε δύο κατευθύνσεις :

Α) Την προσαρμογή επί μέρους σημείων του Καταστατικού σε σημερινά δεδομένα (όριο ηλικίας για εκλογή μελών, συνδρομή, αναφορά σε Δήμο αντί για Κοινότητες κ.λ.π.).

Β) Την αλλαγή ορισμένων άρθρων του Καταστατικού έτσι ώστε η λειτουργία του Συλλόγου να γίνει αποτελεσματικότερη. Ορισμένες από τις σημαντικές αλλαγές που προτείνουμε  είναι οι εξής :

l  Τροποποίηση που θα διευκολύνει και θα διευρύνει τη συμμετοχή των μελών του Μέντη εκτός Αθήνας και κυρίως όσων κατοικούν στο Μεγανήσι (αναβάθμιση ρόλου του αντεπιστέλλοντος μέλους με δυνατότητα εκλογής στο Δ.Σ., πρόβλεψη για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στο Μεγανήσι κ.λ.π.).

l  Αλλαγή στον τρόπο εκλογής των μελών του Δ.Σ. (η πρότασή μας προσπάθησε να συνδυάσει δύο στόχους : την ανάγκη για έναν πιο ευέλικτο τρόπο εκλογής, αλλά και την ανάγκη αντιπροσώπευσης όλων των κοινοτήτων του νησιού).

l  Ενσωμάτωση ορισμένων προτάσεων οτυ κανονισμού λειτουργίας του Μέντη (συγκεκριμμένα, την ίδρυση επιτροπών) στο Καταστατικό, ώστε αυτοί να είναι πιο εμφανείς και να μην παραβλέπονται.

Καλούμε όλους τους Μεγανησιώτες να λάβουν μέρος στη συζήτηση για την τροποποίηση του Καταστατικού, καταθέτωντας τις σκέψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις τους, προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να αντανακλά τις απόψεις της Μεγανησιώτικης κοινωνίας.

Μπορείτε να στέλνετε τις προτάσεις σας κ.τ.λ.,

είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στη διεύθυνση:  mentismeganisi@gmail.com

είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Μυκάλης 8, Βύρωνας, Αθήνα, ΤΚ 16231

 

Πηγή: Σύνδεσμος Μεγανησιωτών «Ο ΜΕΝΤΗΣ»