Δελτίο τύπου βουλευτή κου Μαργέλη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έγκριση πρόσθετων πιστώσεων για εφημερίες στο Νοσοκομείο

Καλύτερες συνθήκες δημιουργούνται για την εφημέρευση στο νοσοκομείο μετά την απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία εντάχθηκε στην Γ’ Ζώνη το νοσοκομείο της Λευκάδας.

Η απόφαση έχει ήδη δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1145/7-6-2011 Τεύχος Β) και μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως. Με την απόφαση αυτή πρακτικά εγκρίνεται η πληρωμή περισσότερων εφημεριών για την καλύτερη κάλυψη του Νοσοκομείου.

Σχετικές για το θέμα είναι και οι από 8/4/2011 και 11/4/2011 επιστολές του βουλευτή Σπύρου Μαργέλη και της Διοικήτριας του Νοσοκομείου τις οποίες και επισυνάπτουμε.

Από το Γραφείο Τύπου