Meganisi Times

Δελτία τύπου Περιφέρειας για το Π.Συμβούλιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου – Ιθάκη 25 Ιουνίου 2011

Αποφάσεις σε θέματα προ και ημερήσιας διάταξης

   Με χαιρετισμό, που απηύθυνε προς τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Βουλευτής Κεφαλονιάς – Ιθάκης, Σπύρος Μοσχόπουλος, ξεκίνησε η συνεδρίαση του σώματος στην Ιθάκη.

   Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Ιθάκης, Ιωάννης Κασσιανός, ο οποίος μεταξύ των άλλων εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πραγματοποίηση του συμβουλίου στην Ιθάκη.

   Στη συνέχεια το Π.Σ ενημερώθηκε από τον Περιφερειάρχη Σπύρο Σπύρου  για τα Λατομεία, τον ΧΥΤΑ Κέρκυρας, για θέματα Υγείας της Π.Ι.Ν για το ΠΕΣΔΑ, για την σύσταση Επιτροπής για τα ΤΕΙ και για το Διοικητήριο Ζακύνθου.

 Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ψήφισμα Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ιονίων Νήσων 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο  Ιονίων Νήσων καλεί τους 6 επτανήσιους βουλευτές να μην ψηφίσουν το μνημόνιο 2

   Το  Περιφερειακό  Συμβούλιο κατά την  11η/ 25-6-2011 συνεδρίαση του  εξέδωσε  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  το κάτωθι  ψήφισμα:

 «Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 1 δεν ήταν  αναγκαίο και μπορούσε εύκολα να είχε αποφευχθεί, όπως και η  εξάρτηση από το ΔΝΤ, διότι μπορούσαν να είχαν γίνει άλλοι χειρισμοί.

  Οι συνέπειες του Μνημονίου αποδείχτηκαν καταστροφικές για τη  Χώρα.

 Αυξήθηκε ανησυχητικά η ανεργία, αυξήθηκαν όλοι οι έμμεσοι και οι άμεσοι φόροι, μειώθηκε δραματικά το εισόδημα των Ελλήνων, μειώθηκε κάθετα ο τζίρος των νέων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, διαλύθηκε – εξαρθρώθηκε η μικρομεσαία τάξη (έμποροι, επαγγελματίες, βιοτέχνες, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες), συνεχίζονται άνευ προηγούμενου οι φοροεπιδρομές, τώρα και με κεφαλικό φόρο, όπως επί τουρκοκρατίας. Η χώρα τελεί υπό κατοχή. Οι νέοι μας παίρνουν ξανά τον δρόμο της ξενιτιάς. Οι δύο μεγαλύτερες  πηγές εσόδων της χώρας, τουρισμός και ναυτιλία, χωρίς αξιοποίηση και αναπτυξιακή προοπτική.

 Ναυτιλία και  τουρισμός χωρίς καν υπουργείο.

Χωρίς τις αναγκαίες συγκοινωνίες τα νησιά μας, για να μπορούν νάλθουν τουρίστες από το εξωτερικό. Χωρίς καμμία αναπτυξιακή προοπτική και χωρίς κανένα αναπτυξιακό σχέδιο.

   Με δραματικά μειωμένο το εισόδημα των Ελλήνων και τους επαγγελματίες και τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες σε απόγνωση, δεν υπάρχουν χρήματα για να εισπραχθούν με τα νέα υπό ψήφιση μέτρα, που θα επιδεινώσουν  το κακό.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο  Ιονίων Νήσων καλεί τους 6 επτανήσιους βουλευτές να μην ψηφίσουν το μνημόνιο 2!».

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου – Ιθάκη 25 Ιουνίου 2011

Έγκριση προγράμματος για τη ανεργία από το Περιφερειακό Συμβούλιο

   Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων η συμμετοχή της Περιφέρειας στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης, δια μέσου της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με τους δυνητικούς δικαιούχους του Προγράμματος.

   Το θέμα εισηγήθηκε στο σώμα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, είπε:

   «Στις 26 Απριλίου του τρέχοντος έτους, υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

   Σκοπός του Πρωτοκόλλου είναι η αντιμετώπιση των δυσμενών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που ανέκυψαν ένεκα της οικονομικής κρίσεως, προκειμένου να εξασφαλισθούν θέσεις εργασίας τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

   Με την υπ. Αριθμ. 31/24-05-2011 σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την οποία δημοσιοποιήσαμε μέσω των Μ.Μ.Ε., καλούνται όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλουν προτάσεις που αφορούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού», άξονας προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ».

   Δυνητικοί δικαιούχοι είναι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδίως Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρίες Αστικού Δικαίου, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τους, Επαγγελματικές Ενώσεις. Στο  καταστατικό τους, πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς / κοινωνικού χαρακτήρα, ενδεικτικά σε τομείς όπως Περιβάλλον / Πολιτισμός,  Κοινωνική ένταξη, Κοινωνικές υπηρεσίες / Υγειονομικές Υπηρεσίες, Αντιμετώπιση της φτώχειας, Καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής, Στήριξη της εργασίας.

   Η κοινωφελής εργασία απευθύνεται πρωτίστως σε ανέργους με δελτίο ανεργίας σε ισχύ και δίνεται προτεραιότητα σε μακροχρόνια ανέργους, βραχυχρόνια ανέργους χωρίς επίδομα ανεργίας καθώς και σε ανέργους κάτω των 30 ετών.

   Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν π.χ. διαμόρφωση και φροντίδα χώρων πρασίνου, καθαριότητα παραλιών, υπηρεσίες μέριμνας ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ και παιδιών, δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα, δράσεις φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

   Για τη χρηματοδότηση των Δικαιούχων απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή  έγγραφου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δικαιούχου και συμπράττοντος φορέα, στο οποίο θα αποτυπώνεται η συμφωνία για εκτέλεση της πράξης, το περιεχόμενο της πράξης , το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας. Συμπράττοντες φορείς δύνανται να είναι οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα καθώς και κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στο καταστατικό τους ή άλλο διοικητικό έγγραφο.

   Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως συμπράττων φορέας του Προγράμματος, υποστηρίζει την υλοποίηση σχεδίων κοινωφελούς χαρακτήρα και διατίθεται να υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τους δικαιούχους που θα επιδείξουν σχετικό ενδιαφέρον, υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση της ΠΙΝ και ότι ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος θα παρουσιάσει πρόταση υλοποίησης ειδικού ενδιαφέροντος για την κοινωνική ζωή της περιοχής του.

   Μέχρι σήμερα, με συντονισμένες προσπάθειες της ΠΙΝ, έχει επιτευχθεί η ευρεία προβολή της πρόσκλησης σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, η επίτευξη παράτασης υποβολής προτάσεων για 10 ημέρες επιπρόσθετα της αρχικής ημερομηνίας και η διαβούλευση με σημαντικό αριθμό δικαιούχων, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίοι έχουν ενδιαφερθεί να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.

   Για όλους αυτούς τους λόγους και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προώθησης της απασχόλησης στην Περιφέρειά μας αλλά και στην υλοποίηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα, εισηγούμαι την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της συμμετοχής της ΠΙΝ στο Πρόγραμμα «Κοινωφελής Εργασία» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης, δια μέσου της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με τους δυνητικούς δικαιούχους».

Exit mobile version