Δελτίο τύπου Περιφέρειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

   Την προσεχή Δευτέρα, 11 Ιουλίου, στις 19.00, θα συνεδριάσει στο Γραφείο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (Αλυκές – Ποταμού, Κέρκυρα), η Εκτελεστική Επιτροπή.

Τα θέματα

   Η Εκτελεστική Επιτροπή, μεταξύ άλλων, θ’ ασχοληθεί με τα θέματα της προσεχούς συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, που προγραμματίζεται να γίνει στην Κέρκυρα στις 23 Ιουλίου.

Επίσης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται:

1ο: «Διατύπωση γνώμης, ενόψει έκδοσης υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.3852/2010».

Εισηγητής: o Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων,Σπ. Σπύρου

2ο : «Ενημέρωση για την Εταιρεία Τουρισμού Ιονίων Νήσων (ΕΤΙΝ)».

Εισηγητής: o Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπ. Σπύρου

3ο : «Παραλαβή ΕΣΠΑ – Κατανομή ΕΣΠΑ».

Εισηγητής: o Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπ. Σπύρου

4ο : «Προκήρυξη Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

Εισηγητής: o Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων,Σπ. .Σπύρου