Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

   Η 12η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θα πραγματοποιηθεί αύριο και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

Τα θέματα

   Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα συζητηθούν:

 

Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

 

 • Έγκριση εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση 7ης Επαρχιακής οδού Ριζάς» Π.Ε. Ζακύνθου, προϋπολογισμού 125.000,00€.
 • Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας του έργου «Επισκευή – Βελτίωση – Συντήρηση – Σήμανση – Ασφαλτόστρωση 15ης επ. οδού Ζακύνθου – Τραγακίου – Γερακαρίου & 17Ης επ. οδού Αυριακού» Π.Ε. Ζακύνθου, προϋπολογισμού 115.000,00€.
 • Έγκριση εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση – Συντήρηση – Σήμανση – Επαρχιακών Οδών 4ης Αμπελοκήπων, 8ης Μαχαιράδου, 9ης Φιολιτίου, 10ης Αγ. Μαρίνας» Π.Ε. Ζακύνθου, προϋπολογισμού 125.000,00€.

 

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας

 

 • Έγκριση κατάρτισης των όρων, της διεξαγωγής  και της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτιώσεις Δημοσίων Κτιρίων» Π.Ε. Κέρκυρας, προϋπολογισμού 50.000,00€.
 • Αίτηση αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «Βελτίωση Περίφραξης αυλής Γυμνασίου Αγ. Ιωάννη», αναδόχου: Τζίμα Δημητρίου, Π.Ε. Κέρκυρας, προϋπολογισμού 40.000,00€.
 • Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας και έγκριση πρόσθετων αποζημιώσεων λόγω ειδικών συνθηκών του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Νοτίου Συγκροτήματος 2011» Π.Ε. Κέρκυρας, προϋπολογισμού 300.000,00€.
 • Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας και έγκριση πρόσθετων αποζημιώσεων λόγω ειδικών συνθηκών του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Βορείου Συγκροτήματος 2011» Π.Ε. Κέρκυρας, προϋπολογισμού 330.000,00€.
 • Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας και έγκριση πρόσθετων αποζημιώσεων λόγω ειδικών συνθηκών του έργου «Συντήρηση Κεντρικού Οδικού Δικτύου 2011» Π.Ε. Κέρκυρας, προϋπολογισμού 300.000,00€.
 • Έγκριση λειτουργικής δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση πλαστικού δαπέδου στο γραφείο της Γενικής Διευθύντριας Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν.
 • Κατακύρωση του διεθνούς δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας».
 • Κατακύρωση του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εγκεκριμένων σκευασμάτων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας».
 • Κατακύρωση του διεθνούς δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας» για τις περιοχές Α και Δ (ΔΕ Εσπερίων και ΔΕ Μελιτειέων) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
 • Ορισμός νομικού εκπροσώπου για την εξέταση αγωγής του κ. Αθανάσιου Τάτση κατά την πρώην Ν.Α. Κέρκυρας.
 • Ορισμός νομικού εκπροσώπου για την εξέταση αγωγής του κ. Σούκερα Σπυρίδωνα Ορισμός νομικού εκπροσώπου για την εξέταση αγωγής του κ. Ιωάννη Κομιανού κατά την πρώην Ν.Α. Κέρκυρας.

 

Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

 • Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Εργασίες επισκευών δημοσίων κτιρίων Λευκάδας» προϋπολογισμού 20.000,00€
 • Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Αποπεράτωση πεζοδρομίων Άγιου Νικήτα» προϋπολογισμού 10.000,00€.
 • Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών Ε.Ο. Δικτύου Νήσου Λευκάδος» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€ .
 • Έγκριση  απ’ ευθείας αναθέσεως του έργου: «Εργασίες συντήρησης καθέτου & οριζοντίας σημάνσεως Ε.Ο. δικτύου Π.Ε. Λευκάδας» προϋπολογισμού 20.000,00€.
 • Έγκριση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΒΑΘΥ – ΚΑΤΩΜΕΡΙ» προϋπολογισμού 45.000,00€,  αναδόχου Θεοδώρου Αρέθα Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Λευκάδας.
 • Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας του έργου «ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΌΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΟΣ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ» Π.Ε. Λευκάδας, προϋπολογισμού δαπάνης 110.000,00.
 • Έγκριση  κατάρτισης των όρων του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής  δημοπρασίας   του έργου:  “Συμπληρωματικές εργασίες  πλακόστρωσης – Ηλεκτροφωτισμού στο Περιγιάλι” Π.Ε. Λευκάδας,   προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 €.     
 • Έγκριση  απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Επισκευή ΤΟΛΛ – Όρχου Μηχ. Εξοπλισμού Π.Ε. Λευκάδας» προϋπ/σμού 24.500,00 Ευρώ.

 

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς 

 • Έγκριση υποκατάστασης μέλους αναδόχου σύμπραξης της μελέτης «Οδικός Άξονας Πόρου-Σάμης-Φισκάρδου», Π.Ε. Κεφαλληνίας.
 • Εξέταση αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Ε.Ο.Δ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ, ΘΕΣΗ ΡΟΓΓΟΙ-ΓΕΦΥΡΙ ΧΑΥΡΙΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΡΑ» Π.Ε. Κεφαλληνίας.
 • Εξέταση αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Τοπικές βελτιώσεις της υπ’ αριθ. 18 Επαρχιακής οδού Αγ. Γεώργιος – Καπανδρίτι – Ξενόπουλο» Π.Ε. Κεφαλληνίας.

 

Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης

 

 • Εκδίκαση ένστασης της ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. κατά της υπ’ αριθ. 22671/6948/2-6-2011 Απόφασης Έκπτωσης της από το έργο «Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης» Π/Υ 6.970.000€.

 

   Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή θα συζητήσει την έγκριση δαπάνης για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των Περιφερειακών Συμβουλίων για το έτος 2011.