Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου:Συνεδρίαση 10η/17-07-2011

Μεγανήσι:13/07/2011

Αρ. πρ.:  2649

ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου
κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ Προέδρους και Τοπικά Συμβούλια
ΤΟ.ΣΥ.Ν

                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις   17 Ιουλίου 2011, ημέρα   Κυριακή και ώρα 11.00 στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου (Κατωμέρι) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

  1. Αποδοχή πίστωσης για πυροπροστασία στο Νησί. (Eισηγητής η Οικ.Υπηρεσία)
  2. Αίτηση χορήγησης προέγκρισης Κ.Υ.Ε της Βραγκαλά Βαλεντίνας. (Eισηγητής η Οικ.Υπηρεσία)
  3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος. (Eισηγητής η Οικ.Υπηρεσία και Τ.Υ)
  4. Έγκριση ή μη μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Εξοπλισμός παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων» (Eισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία)
  5. Απόφαση  Δ.Σ για καθορισμό ωραρίου και ημερών εργασίας των Εργαζομένων στις Ανταποδοτικές Υπηρεσίες του Δήμου. (Eισηγητής η κα Γαζή Ιωάννα)
  6. Απόφαση για την εκμίσθωση του Δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση «Ρόκα» με απευθείας συμφωνία. (Eισηγητής ο κος Δήμαρχος)
  7. Απόφαση με την οποία θα καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι για την εκμίσθωση με απευθείας συμφωνία του Δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση «Ρόκα». (Eισηγητής ο κος Δήμαρχος)
  8. Ορισμός μέλους στο Δ.Σ της ΚΟΙΔΕΜ. (Eισηγητής η κα Πολίτη Βησσαρία)
  9. Ορισμός Αναπληρωματικού μέλους στην Τριμελλή Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ (Eισηγητής ο κος Δήμαρχος)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Για την ακρίβεια
Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Μάντζαρη Βησσαρία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Βουλευτή Λευκάδας
κ. Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτικά κόμματα
Σύλλογος Γον. & Κ.
Σύλλογο Αλιέων
ΜΜΕ