Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2012 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Στη Λευκάδα η επόμενη συνεδρίαση

Κέρκυρα 3 Νοεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2012 της Π.Ι.Ν.

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός του 2012 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατά πλειοψηφία, με 20 ψήφους υπέρ και 12 κατά.

Τοποθέτηση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Σπυρίδωνα Σπύρου

Ο Περιφερειάρχης Σπυρίδων Σπύρου, κατά την τοποθέτηση του, χαρακτήρισε κορυφαίο πολιτικό γεγονός, την συζήτηση του προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα ο κύριος Σπύρου τόνισε τα εξής:

«Κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι,

Η συζήτηση του προϋπολογισμού είναι ένα κορυφαίο πολιτικό γεγονός, καθώς καλούμαστε να διαχειριστούμε -με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα- το κονδύλι που προέρχεται -δυστυχώς- από το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τον τόπο μας και την πατρίδα μας.

Ο προϋπολογισμός αποτελεί τον οδηγό για την οικονομική μας πορεία και διαχείριση για το έτος 2012 – μια χρονιά με πολλές αβεβαιότητες, αστάθεια και απρόβλεπτες εξελίξεις μέσα από τις οποίες πολλά μπορούν να αλλάξουν.

Παρά ταύτα, μέσα από αυτό το λιτό προϋπολογισμό -με ιδιαίτερη αυτοσυγκράτηση- δίνουμε προτεραιότητα στα απολύτως αναγκαία τόσο για τη λειτουργία της Περιφέρειάς μας και την πληρωμή των υποχρεώσεών μας έναντι των εργαζομένων σε αυτήν – όσο και για τη δρομολόγηση και ολοκλήρωση προγραμματισμένων έργων.

Στην κατεύθυνση των έργων, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με το σκεπτικό ότι πρέπει να είναι έργα, που να μπορούν να εκτελεστούν αλλά και να εξοφληθούν χωρίς να δημιουργούν πρόσθετα ελλείμματα και γι’ αυτό τα έσοδα με τα αντίστοιχα έξοδα προϋπολογίζονται να είναι ισοσκελισμένα.

Ο προϋπολογισμός, όπως προείπα, είναι λιτός – ρεαλιστικός – πραγματοποιήσιμος στο μέτρο του δυνατού.

Κινηθήκαμε στη σύνταξή του και προκειμένου να είμαστε αξιόπιστοι, με γνώμονα ότι διαμορφώνεται σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης ύφεσης και απροσδιόριστου χρονικού ορίζοντα εξομάλυνσης και θεωρώ ότι κάθε άλλη προσέγγιση -αυτή τη δεδομένη στιγμή- θα μας έκανε εξωπραγματικούς.

Στον προϋπολογισμό που έχετε στα χέρια σας δεν εγγράφονται πλασματικές δαπάνες αλλά πραγματικές που, εκτός των λειτουργικών δαπανών, περιλαμβάνονται δαπάνες για την υλοποίηση στοχευόμενου προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, με αυστηρή επιλογή των προτεραιοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες.

Όπως διαπιστώσατε, τα έσοδα του 2011 διαμορφώθηκαν περίπου στα 45.830.000 έναντι 60.000.000 των προϋπολογισθέντων για το 2011 και απομένει ακόμη ένα τρίμηνο για να εκτελεστεί.

Ασφαλώς, στον προϋπολογισμό του 2011 είχε συμπεριληφθεί και χρηματικό ποσό 14.441.000, που ήταν στα ταμεία των πρώην Ν.Α. για την αποπληρωμή μέρους, τουλάχιστον, παλαιοτέρων υποχρεώσεων. Σ’ αυτά προστέθηκαν άλλα 9,5 εκατομμύρια της Κεφαλονιάς και 700.000 της Ζακύνθου.

Φέτος περιορίστηκε στα 32 εκατομμύρια και είμαστε συγκρατημένοι, γιατί τα έσοδά μας από όλες τις πηγές είναι περιορισμένα, αφού η κύρια πηγή εσόδων μας είναι οι ΚΑΠ – όπως με σαφήνεια και πληρότητα αναφέρονται στην έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, στο σκέλος των εσόδων, στο οποίο θα προστεθεί και το ταμειακό υπόλοιπο κάθε υπηρεσίας και από κάθε Περιφερειακή Ενότητα για κάθε εξειδικευμένη ή επώνυμη χρηματοδότηση. Αυτό το άθροισμα αποτελεί ισοδύναμο με το σκέλος των εξόδων.

Ως εκ τούτου, η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2011 εξηγείται με τους κανόνες της χρηστής διαχείρισης και με το πνεύμα ενός συνετού οικογενειάρχη, όπως πρέπει να βλέπουμε την Περιφέρεια και σ’ αυτό το πνεύμα κινήθηκαν και όλοι οι συνεργάτες μου.

Σίγουρα, μπορεί να υπάρξουν σε αυτή την προσέγγιση αντιδράσεις και προτροπή για διεκδικήσεις όσων μας υποσχέθηκαν με την έναρξη του νέου θεσμού, όσων μας ανήκουν ως νησιωτική Περιφέρεια και με βάση τη συμμετοχή μας στο ΑΕΠ.

Θα συμφωνούσα σε αυτή την πολιτική, αν οι αριθμοί και τα πραγματικά δεδομένα δε συνιστούσαν τη βάση της διαμόρφωσης ενός λιτού μεν ρεαλιστικού δε προϋπολογισμού.

Εισήγηση προϋπολογισμού έτους 2012

Εισηγητής του προϋπολογισμού για το έτος 2012 ήταν ο Περιφερειακός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Νίκος Μηλιώτης. Ακολουθεί η εισήγηση.

«Έχω την τιμή να εισηγηθώ την έγκριση του προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν., οικονομικού έτους 2012, με βασικό στόχο την ενημέρωση σας για τα οικονομικά δεδομένα, την αξιοπιστία και την πλήρη διαφάνεια.

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 268 του ν. 3852/7-6-2010, με την εργασία ολιγομελούς ομάδας στελεχών των Οικονομικών Υπηρεσιών, μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας από την Εκτελεστική Επιτροπή (σχετική η υπ. αριθμ. 17/2011 απόφασης της), καθώς επίσης και την έγκριση του, κατά πλειοψηφία, από την Οικονομική Επιτροπή, όπως προκύπτει από την υπ. αριθμ. 325-16/13-10-2011 απόφαση της.

Σας θέτουμε υπόψη και την έκθεση με αριθμ. πρωτ. 1103/20-10-2011 της αρμόδιας υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Για την κατάρτιση του σχεδίου ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω:

Α1. Το γενικό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο η Π.Ι.Ν. θα κληθεί να εκτελέσει τον υπό ψήφιση προϋπολογισμό, όπως αυτό αποτυπώνεται στην οικ. 2/62906/0020/2-9-2011 εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών, με θέμα «κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012». (Σημειώνουμε ότι η εγκύκλιος αναφέρεται στον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Περιφερειών).

Στην εγκύκλιο ορίζεται: « Στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) για την περίοδο 2012-2015 έχουν τεθεί οι στόχοι και οι άξονες της δημοσιονομικής πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα, ώστε να επιτύχει μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του χρέους, να αντιμετωπίσει χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες, να εξασφαλίσει οικονομική σταθερότητα και να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Στους εφαρμοστικούς νόμους που ακολούθησαν (ν. 3986/2011 και 4002/2011) προσδιορίζονται συγκεκριμένα μέτρα …….… Το ΜΠΔΣ (Μεσοπρόθεσμο) περιλαμβάνει ανώτατα όρια δαπανών για κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, τόσο για τον τακτικό Προϋπολογισμό, όσο και για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

Ο ν. 3986/2011 αρθρ. 38 ορίζει «Το συνολικό ποσό των προβλεπόμενων στα αρθρ. 259 και 260 ν. 3852/2010 ΚΥΠ των Δήμων και Περιφερειών μειώνεται κατά το ποσό απόδοσης των περιλαμβανομένων στο ΜΠΔΣ παρεμβάσεων, που αφορούν τους ΟΤΑ».

Α2. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ελήφθησαν υπόψη οι οδηγίες που επί σειρά ετών δίνονται για την κατάρτιση των προϋπολογισμών, αρχικά των Νομαρχ/κων Αυτ/σεων και στη συνέχεια των Περιφερειών.

Έτσι:

Ο προϋπολογισμός συντάσσεται ανά φορέα και ΚΑΕ

Αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του (έσοδα και έξοδα) σε πέντε στήλες, όπου θα αναγράφονται:

Στην 1η ο Κωδικός αριθμός

Στην 2η η ονομασία του

Στην 3η οι προβλέψεις για το 2012

Στην 4η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων για το 2011 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις).

Στην 5η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων για το 2010 (πραγματοποιηθέντα έσοδα και πραγματοποιηθείσες δαπάνες).

Επομένως, για το 2010 δίνονται πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα, ενώ για το 2011 δίνονται οι προβλέψεις του προϋπολογισμού.

A3. Οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας και της ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισμού τηρούνται επακριβώς, καθώς και η βασική αρχή της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων.

Α4. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι:

α) Η διαχειριστική αυτοτέλεια των τεσσάρων (4) Περιφερειακών ενοτήτων με δικό τους προϋπολογισμό, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο τεύχος Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

β) Ο περιορισμός των λειτουργικών δαπανών με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσης και εξορθολογισμού τους, αλλά και ανακατανομή των πιστώσεων προκειμένου να υποστηριχθούν κοινωνικές δράσεις, η συνδεσιμότητα μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας, οι υποδομές ανάπτυξης του Τουρισμού κ.α.

γ) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για την χρηματοδότηση όλων των έργων που θέτουν τις βάσεις για την υλοποίηση ενός προγράμματος αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Α5. Η ενοποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά, πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών, ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζομένων πόρων ανά Περιφερειακή Ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και ταχύτερη επίλυση προβλημάτων σε Περιφερειακό επίπεδο.

Στα πλαίσια αυτά ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αναπτύχθηκε στις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ:

Οι ανωτέρω φορείς και υποφορείς αναπτύσσονται στις Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και έδρα Π.Ι.Ν.
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Παράλληλα λειτουργεί ενιαίο οικονομικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα προϋπολογισμού.

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ
Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των ΝΠΔΔ.

Χωρίζεται δε σε έξι (6) μεγάλες κατηγορίες:

Β1. Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής καταχωρήθηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και υπολογίστηκαν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται.

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα της κατηγορίας αυτής συνολικού ύψους 587.418,00 € αντιπροσωπεύουν τις παρακάτω αναγραφόμενες κατηγορίες δαπανών:

Σε περίπτωση διαφοράς θα ακολουθήσει αναμόρφωση.

Β2. Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής είναι συνολικού ύψους: 29.579.321,69 ευρώ

Για την σύνταξη του προϋπολογισμού όσον αφορά τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για Επενδυτικές δαπάνες και λειτουργικό κόστος ελήφθη υπόψη το ύψος των φετινών επιχορηγήσεων.

Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ του έτους 2012 θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση και πιο αναλυτικά:

Α) ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 74455/29-12-2010 Υπουργική Απόφαση από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων διατίθεται αποκλειστικά σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα για έργα που εκτελούνται σ’ αυτή, ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των πιστώσεων εκείνων που θα διατίθεντο, αν η κατανομή στις Περιφερειακές Ενότητες γινόταν με βάση την κατανομή των επιχορηγήσεων για επενδύσεις που αποδόθηκε κατά το έτος 2011 στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες. Το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) διατίθεται για έργα που αφορούν στο σύνολο της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων της.

Επισημαίνεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του δύναται να αποφασίζει την αύξηση του ποσοστού από είκοσι τις εκατό (20%) έως τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και αντίστοιχα να αποφασίζει τη μείωση του ποσοστού από ογδόντα τοις εκατό (80%) έως εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).

Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των λοιπών δράσεων – πλην των λειτουργικών δαπανών – που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών επιμερίζεται ανά περιφερειακή ενότητα για δράσεις, με πληθυσμιακά κριτήρια, το δε υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) διατίθεται για το σύνολο της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων της.

Από το παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το διατιθέμενο ποσό από τους ΚΑΠ (εκτός των λειτουργικών εξόδων) είναι 11.534.568€ (6.078.804€ από ΚΑΠ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ και 5.455.764 από ΚΑΠ – ΟΔΟΠΟΙΪΑ).

Για μεν την κατανομή των ΚΑΠ-ΟΔΟ ακολουθήθηκε η κατανομή των ποσοστών κατά 80% στις Περιφερειακές Ενότητες και κατά 20% στο σύνολο της Περιφέρειας, για δε την κατανομή των ΚΑΠ-ΕΠΕΝΔ., διατέθηκε για τις λοιπές ΔΡΑΣΕΙΣ ποσό 1.578.804 € με κατανομή (50%) για το σύνολο της Περιφέρειας και (50%) για τις Περιφερειακές Ενότητες. Για τα ΕΡΓΑ διατέθηκε ποσό 4.500.000 € με κατανομή (20%) για το σύνολο της Περιφέρειας και (80%) για τις Περιφερειακές Ενότητες.

Το ποσό που έχει εγγραφεί στους ΚΑ εσόδων 1251 (Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους) και 1253 (Δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου) και προβλέπεται να καλύψει επενδύσεις έχει εγγραφεί συμβατικά σε περιορισμένο αριθμό ΚΑ εξόδου. Μετά την κατάρτιση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από το Π.Σ. θα γίνει ανακατανομή του ποσού στους αντίστοιχους ΚΑΕ.

Β) ΚΑΠ για λειτουργικό κόστος και άλλων δαπανών

1) Τα ποσά που έχουν εγγραφεί στο ΚΑ εσόδων 1252 (Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες) και που ανέρχεται στο ποσό των 3.782.632,89 ευρώ ως οι κατανομές του τρέχοντος έτους θα διατεθεί για τις ανάγκες των Υπηρεσιών (όπως ενοίκια, ΔΕΚΟ, Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων, γραφική ύλη, τυχόν υπερωρίες υπαλλήλων, αποζημιώσεις αμάδων εργασίας, επιτροπών κλπ).Στο παραπάνω κονδύλιο περιλαμβάνονται δαπάνες συντήρησης κτιρίων, τεχνικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού επίπλων και σκευών καθώς και ο εν γένει καθαρισμός. Από τις λειτουργικές δαπάνες καταβάλλονται επίσης οι αποζημιώσεις και τα οδοιπορικά των αιρετών για την συμμετοχή τους στα Όργανα της περιφέρειας.

2) Το ποσό που έχει εγγραφεί στο ΚΑ εσόδων 125201(επιχορήγηση ΚΑΠ για εργασίες κλπ) και που ανέρχεται στο ποσό των 12.227.582,80 ευρώ θα διατεθεί για τις αποδοχές προσωπικού, που οι προβλέψεις έγιναν με το ισχύον μισθολόγιο (ν.3205/03) και τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4002/2011.

3) Έσοδα από ΚΑΠ και στο ΚΑ εσόδων 1252 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για επιχορήγηση διατροφικού επιδόματος και κάλυψη δαπανών δακοκτονίας όπως αναλυτικά εμφανίζονται στο πίνακα για κάθε Περιφερειακή ενότητα

Β3.1 Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων

Τα έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων αποτελούν βασικό έσοδο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εκτιμούμε ότι θα ανέλθει στο ποσό των 1.100.000,00 ευρώ.

Β3.2 Άλλα τέλη από έσοδα και δικαιώματα

Τα έσοδα που προέρχονται από το Ταμείο Οδοποιίας Νομού (ΤΕΟ) υπολογίζονται στο ύψος 220.100 (Κέρκυρα)+200000 (Κεφαλλονιά)+120000 (Λευκάδα)+79300 (Ζάκυνθος)= 619.400,00 ευρώ (σύνολο Π.Ι.Ν.)

Β3.3 Έσοδα που προέρχονται από επιχορηγήσεις για επενδύσεις από προυπολ. Δημοσίων Επενδύσεων και από υπουργείο ΥΠΕΧΩΔΕ υπολογίζονται στο ύψος των 309.600,00 ευρώ.

Β4. Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους 200.000,00 ευρώ από τόκους και μισθώματα

Β5. Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα και από παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων ύψους 225.000,00 ευρώ.Τα ποσά αναφέρονται στους ΚΑΕ 4219,4229,1227).

Β6. Λοιπά Έσοδα

Στην κατηγορία εσόδου 5000 λοιπά έσοδα ποσό 1.349,83 ευρώ

Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗ

Γ1. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση
Οι δαπάνες αυτές υπολογίστηκαν στο ύψος των αντίστοιχων προϋπολογισθέντων εσόδων, προσαυξημένα με τα τυχόν πιθανολογημένα ταμειακά υπόλοιπα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Σύμφωνα με τις οδηγίες, που επί σειρά ετών δίνονται στις Οικονομικές Υπηρεσίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών, για την ισοσκέλιση των εσόδων – εξόδων, μπορούν να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα, με κάθε δυνατή ακρίβεια, ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει και την υποχρεωτική ανάλωσή τους.

Βασικό ζήτημα είναι η χρησιμοποίηση των ταμειακών υπολοίπων για τους ίδιους φορείς και τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους προήλθαν.

Τα ταμειακά υπόλοιπα εμφανίζονται σε ιδιαίτερο πίνακα και αναγράφονται στην ανακεφαλαίωση εσόδων – εξόδων.

Με το κλείσιμο της χρήσης 2011 θα συνταχθεί επίσημη κατάσταση ταμειακών υπολοίπων και θα γίνει σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Τα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

Με το κλείσιμο της προηγούμενης χρήσης, θα υποβληθεί στα αρμόδια όργανα, επίσημη κατάσταση, που θα εμφανίζει το οριστικό ταμειακό υπόλοιπο και θα συνοδεύεται από τα extraits της Τράπεζας που ασκεί την Ταμειακή Διαχείριση. Στην περίπτωση που το οριστικό ταμειακό υπόλοιπο είναι διαφορετικό θα γίνει ανάλογη τροποποίηση – αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Συμπληρωματικά, όλων των ανωτέρω με βάση το υπ. αριθμ. 48742/18031 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, πρέπει να αναφερθεί το γεγονός, ότι δεν κατέστη δυνατή λόγω του διενεργούμενου ελέγχου από ορκωτούς λογιστές και από την Οικονομική Επιθεώρηση του Υπ. Οικονομικών, η εμφάνιση των απολογιστικών στοιχείων έτους 2010 στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έτους 2012.

Επίσης, έχει επισυναφθεί στον προϋπολογισμό, ώστε να εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, πίνακας στον οποίο αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)

Τέλος, σας θέτουμε υπόψη σας τους αναλυτικούς πίνακες Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012, τόσο σε ενιαία μορφή όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Παρακαλούμε για την έγκριση του».

Στη Λευκάδα η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα, όπως η επόμενη συνεδρίαση του σώματος, να πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα, στο τέλος του μήνα.

Και για όποιον ενδιαφέρεται εδώ η εισήγηση του προϋπολογισμού ως αρχείο τύπου DOC (116 kB)

Πηγή: Λευκαδίτικα Νέα