Πανελλήνια Συντονιστικη Επιτροπή Φορέων για τα Ιχθυοτροφεία

Συγκροτήθηκε Διοικούσα Επιτροπή στην Πανελλήνια Συντονιστικη Επιτροπή Φορέων για
τα Ιχθυοτροφεία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
syntonistikiepitropi@yahoo.gr

3.11.2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με βάση (α) τις αποφάσεις της άτυπης Γενικής Συνέλευσης των παρόντων μελών
της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, (β) τη
συνεννόηση και τις αποφάσεις των ίδιων μελών, με βάση τις οποίες προτάθηκαν
εννιά μέλη για τη στελέχωση της «Διοικούσας Επιτροπής», (γ) την ηλεκτρονική
ψηφοφορία που διενεργήθηκε από την 1η έως την 3η Νοεμβρίου
2011, στην οποία επί συνόλου 75 μελών ψήφισαν 45 μέλη, αποφασίστηκαν τα
εξής:

1. Συγκροτείται «Διοικούσα Επιτροπή», με μέλη τους:

1. Αράβανη Κωνσταντίνο, Δήμαρχο Λευκάδας (ομόφωνα)

2. Γκάτζιο Κωνσταντίνο, Δήμαρχο Επιδαύρου (ομόφωνα)

3. Καμιζή Δημήτριο, Δήμαρχο Ερμιονίδας (ομόφωνα)

4. Μανώλη Νικόλαο, Δήμαρχο Καρυστίας (ομόφωνα)

5. Κουτσόργιο Δημήτριο, Πρόεδρο Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδος (ομόφωνα)

6. Γεωργίου Κυριάκο, Αντιπρόεδρο Επιτροπής Αγώνα Δήμου Καρυστίας (38 υπέρ και
7 κατά λόγω διαφωνίας για τη συμμετοχή δύο εκπροσώπων της ίδιας περιοχής)

7. Δημητριάδη Ιωάννη,  Επικεφαλής Παράταξης Μείζονος Μειοψηφίας Δήμου Πόρου,
Πρόεδρο Συλλόγου Πρωτοβουλία – Πόρος (ομόφωνα)

8. Νάννου Ισιδώρα, Επικεφαλής Παράταξης Ελάσσονος Μειοψηφίας Δήμου Σαλαμίνας
(ομόφωνα)

9. Ψάχο Γεώργιος, Πρόεδρο Εξωραϊστικού Συλλόγου Οικιστών και Οικοπεδούχων
Σκορπονερίου, Βοιωτίας (ομόφωνα)

2. Η Διοικούσα Επιτροπή θα εξουσιοδοτήσει δικηγόρο προκειμένου να
εκπροσωπεί την Επιτροπή σε κάθε περίσταση, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των
σκοπών που ορίζονται από τη Διακήρυξή της.
(ομόφωνα)